Bont.ee kasutamistingimused

Mõistete seletused

1. Müüja – K VARA  OÜ, registrikood 11489205, KMKR: EE101252430, postiaadress: Kolde puiestee 94-81, Tallinn, 10316, tel. +372 56801000, e-post kert@bont.ee, veebileht www.bont.ee, pangakonto EE772200221040660580 Swedbank
2. Ostja – isik, kes on sõlminud Müüjaga Lepingu ja/või kes tegutseb eesmärgiga sõlmida Müüjaga Leping
3. Pooled – Ostja ja/või Müüja, koos või eraldi
4. Leping – Ostja ja Müüja vahel sõlmitud Toodete müügileping, mis sisaldab käesolevaid Tüüptingimusi
5. Kasutamistingimused – käesolevad Lepingu tingimused
6. Tooted – Müüja poolt oma veebilehe vahendusel müümiseks pakutavad tooted
7. Tellimus – Ostja poolt Toodete ostmiseks Müüja veebilehe kaudu Müüjale esitatud tellimus

Üldsätted

1. Käesolevate kasutamistingimustega reguleeritakse Toodete müümise ning Toodete eest tasumise korda. Kasutamistingimused on Lepingu lahutamatuks osaks ning Pooltele täitmiseks kohustuslikud alates Lepingu jõustumisest.
2. Ostjal on võimalik Kasutamistingimustega tutvuda Müüja veebilehe avalehel.
3. Tüüptingimustega reguleerimata küsimustes juhinduvad Pooled Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.

Toodete omadused ja hinnad

1. Müüja poolt müümiseks pakutavad Tooted on avaldatud Müüja veebilehel liigitatuna kategooriatesse.
2. Müüja pakub müümiseks Tooteid veebilehel avaldatud omaduste ja hindadega. Kõik Müüja veebilehel avaldatud hinnad sisaldavad käibemaksu.
3. Müüjal on õigus Toodete omadusi ja/või hindu igal ajal muuta, kusjuures vastavad muudatused jõustuvad Müüja poolt muudetud Toodete omaduste ja/või hindade veebilehel avaldamisega. 
4.Müüja jätab endale õiguse loobuda toote müügist, kui e-poe süsteemis esineb mõni järgnevatest vigadest: on juhtunud inmilik eksitus toote hinna sisestamisel või tehniline viga bont.ee süsteemis. ( näiteks 100 eurot maksva toote hinnaks on ekslikult sisestatud 10 eurot).  Ostjat teavitataks sel juhul, kas enne või peale ostjapoolse tellimuse esitamist ning tasumist. Kui Müüja ning Ostja ei jõua uues hinnas kokkuleppele on Müüjal õigus müügitehingust taganeda, Ostja tellimus tühistada ja tellimuse eest tasutud summa tagastada.


Tellimuste esitamine ja kinnitamine

1. Toodete ostmiseks peab Ostja end veebilehel registreerima, sisestades veebilehel asuvasse registreerimisvormi Müüja poolt nõutud andmed ning tegema veebilehe kaudu Müüjale Tellimuse.
2. Tellimuse esitamiseks valib Ostja Müüja veebilehel pakutavate Toodete seast talle sobiva Toote, lisab selle Müüja veebilehe kaudu ostukorvi, märkides samas ära koguse, milles Ostja vastavat Toodet osta soovib.
3. Tellimuse kinnitamiseks teeb Ostja järgmised toimingud:
1. kontrollib üle kaupade kättetoimetamise aadressi, vajadusel muudab seda
2. valib kaupade kättetoimetamise viisi (post, kuller või tulen ise kaubale järgi)
3. kinnitab tellimuse

Arvete esitamine ja Toodete eest tasumine

1. Kui Ostja on Tellimuse kinnitanud, väljastab Müüja viivitamatult Ostjale tellitud Toodete eest tasumiseks arve nii veebilehe vahendusel kui ka e-posti teel, saates selle Ostja poolt eelnevalt teatatud e-posti aadressile. Müüja poolt Ostjale arve väljastamist loetakse ühtlasi ka Müüja kinnituseks Tellimuse kättesaamise kohta. Paberarve saadetakse Ostjale koos tellitud toodetega.
2. Ostja kohustub Toodete eest tasuma vastavalt Müüja poolt väljastatud arvele. Toodete eest tasumine toimub pangaülekande tegemise teel internetipanga vahendusel, pangakontoris või muul Ostja poolt valitud viisil (nt pangaautomaadi abil). Samuti on Toodete eest võimalik tasuda sularahas, Toodetele ise järgi tulles.
3. Toodete eest tasumisega Ostja avaldab ja kinnitab, et on tutvunud tellitud Toodete kohta Müüja veebilehel avaldatud omaduste ja hindadega, Kasutustingimuste ning Müüja poolt talle esitatud arvega, nendest aru saanud ning nendega nõus.

Tellimuste täitmine ning Toodete vastuvõtmine

1. Kui Ostja on Toodete eest tasunud, asub Müüja Ostja Tellimust täitma.
2. Tellimuse täitmiseks teeb Müüja järgmised toimingud:
1. Kui kaup on laos (veebilehel märge „Tarneaeg 1 - 3 päeva”), väljastatakse kaubad posti teel või kulleriga järgmisel tööpäeval peale makse laekumist Müüja pangakontole. Kui kaup ei ole laos (veebilehel märge „Tarneaeg 10-14 päeva”), väljastatakse kaubad posti teel või kulleriga järgmisel tööpäeval peale toodete saabumist lattu, eeldusel et toodete eest on makse laekunud Müüja arveldusarvele. Kui kaup ei ole saabunud lattu 21 tööpäeva jooksul alates tellimuse esitamisest, võtab Müüja Ostjaga ühendust telefoni või e-posti teel ning teatab kaupade saabumise uue tähtaja.
2. Kaupade kättetoimetamisel on Müüja partneriks Smartpost ja Eesti Post(Post24)
Valides toodete kättesaamise Smartpostiga, toimetatakse need Ostjale Smartposti süsteemi kaudu vastavalt Smartposti tingimustele.
Valides toodete kättesaamise Post24-ja, toimetatakse need Ostjale Post24 süsteemi kaudu vastavalt Post24 tingimustele.
3. Toodete juhusliku hävimise ja kahjustamise riisiko läheb Müüjalt Ostjale üle tellitud Toodete Ostjale üleandmisega. Kui Ostja ei võta Tooteid kokkulepitud ajal kokkulepitud sihtkohas vastu, läheb nende juhusliku hävimise ja kahjustumise riisiko Ostjale üle vastuvõtuviivitusse sattumise päevast.


Lepingu kehtivus ja Lepingust taganemine ja Toodete tagastamiskulu

1. Leping jõustub Ostja poolt Tellimuse kinnitamisest ning lõpeb:
1. kui Ostja ei ole tellitud Toodete eest tasunud hiljemalt 14 päeva jooksul Tellimuse kinnitamisest või
2. Lepingu kohase täitmisega või
3. muul seaduses sätestatud alusel.
2. Ostjal on õigus enne Müüja poolt Toodete Ostjale üleandmist Lepingust taganeda, esitades Müüjale sellekohase kirjaliku taganemisavalduse. Taganemisavaldus peab muuhulgas sisaldama Müüja poolt Ostjale väljastatud tellimuse numbrit, samuti Ostja pangakonto numbrit, kuhu Ostja soovib, et Müüja talle Toodete eest tasutu tagastaks.
3. Lepingust taganemise korral tagastab Müüja ostjale 100 % summast hiljemalt 14 päeva jooksul, väljaarvatud juhul kui tellimuse täitmiseks on juba tehtud kulutusi. Viimasel juhul arvestatakse tehtud kulutuste summa tagastatavast summast maha.
4. Kui kaup ei ole saabunud lattu 21 tööpäeva jooksul alates tellimuse esitamisest, on Ostjal õigus Müügilepingust taganeda, esitades Müüjale sellekohase kirjaliku taganemisavalduse. Taganemisavaldus peab muuhulgas sisaldama Müüja poolt Ostjale väljastatud tellimuse numbrit, samuti Ostja pangakonto numbrit, kuhu Ostja soovib, et Müüja talle Toodete eest tasutu tagastaks. Müüja tagastab sel puhul Ostjale tasutud summa viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul taganemisavalduse kättesaamisest.
5. Ostjal õigus Lepingust taganeda ka 14 päeva jooksul ajast, mil Tooted on jõudnud Ostjani. Kui Ostja Lepingust taganeb, tagastab Müüja Ostjale tema poolt Toodete eest tasutu koos kauba kättetoimetamise kuluga viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul taganemisavalduse kättesaamisest. Kauba kättetomietamise kulu( Postikulu) tagastatakse Ostjale proportsionaalselt. Näiteks, kui Ostja ostis neli Toodet ja tagastab neist kaks, siis tagastatakse Ostjale 50% Postikulust, kui Ostja tagastab kõik neli toodet, tagastatakse talle Postikulu kogu ulatuses. Müüjal on õigus maksega viivitada kuni Ostja on Müüjale tagastanud lepingu esemeks olnud Toote või esitanud tõendi, et ta on Toote müüjale tagasi saatnud.
6. Lepingust taganemise korral peab Ostja Müüjalt saadud Tooted tagastama viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul taganemisavalduse ärasaatmisest. Kui tagastamisele kuuluvad Tooted on halvenenud, kohustub Ostja Toodete väärtuse vähenemise Müüjale hüvitama. Müüjal on õigus Ostja vastu tekkinud hüvitamise nõue tasaarvestada Ostja nõudega Toodete eest tasutu tagastamiseks.
7. Ostja kannab ostjapoolsel lepingust taganemisel Too(de)te tagastamise kulud.

Pretensioon

1. Kui Ostja ei saa Toodet tagastada kasutades 14-päevast taganemisõigust (näiteks tähtaeg on möödas), on Ostjal õigus esitada Müüjale pretensioon, kui asjal on ilmnenud lepingutingimustele mittevastavus (puudus). Näiteks, kui selgub, et Müüja ei ole saatnud Ostja poolt tellitud toodet või toode ei vasta e-kaupluses olnud kirjeldusele või kui tootel ilmneb viga, ei pea Ostja tegema taganemisavaldust 14-päeva jooksul, vaid Ostja võib kasutada seadusest tulenevat pretensiooni esitamise õigust
2. Müüja kohustus on vastutada asjal ilmnenud lepingutingimustele mittevastavuse eest kahe aasta jooksul alates asja ostjale üleandmisest
3. Toote puuduse ilmnemisel peab Ostja Müüjat teavitama ehk esitama pretensiooni hiljemalt kahe kuu jooksul
4. Kui Toode ei vasta lepingutingimustele, võib Ostja nõuda Müüjalt asja parandamist või asendamist. Juhul, kui Toote parandamine või asendamine ei ole võimalik või ebaõnnestub või Toote parandamisega/asendamisega põhjustatakse Ostjale põhjendamatuid ebamugavusi või Müüja on keeldunud õigustamatult Ostja kaebust lahendamast, on Ostjal õigus ka lepingust taganeda ja nõuda raha tagastamist
5. Pretensiooni esitamise korral kannab esimese kuue kuu jooksul Toote üleandmisest Ostjale asja parandamisega või asja asendamisega seotud kulud, eelkõige veo-, posti-, töö-, reisi- ja materjalikulud alati Müüja. Järgneva 1,5 aasta jooksul kannab vastavad kulud Müüja üksnes juhul, kui pretensioon oli õigustatud.
6. Ostja võib kaebuse esitada mistahes vormis, soovituslik on aga esitada kaebus kirjalikus vormis.
7. Kirjalikus või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis kaebuses tuleb märkida:
1) tarbija nimi ja kontaktandmed;
2) kaebuse esitamise kuupäev;
3) kauba või teenuse puudus;
4) ettevõtjale esitatav nõue;
5) viidata tuleb tehingu sooritamist või garantiid tõendavale dokumendile või lisada selle koopia kaebusele
8. Müüja kinnitab Ostja kirjalikus või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis esitatud kaebuse vastuvõtmist samas vormis. Müüjal on tarbijakaitseseadusest tulenev kohustus vastata Ostja kirjalikule või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis esitatud kaebusele 15 päeva jooksul. Kui Müüjalei ole võimalik 15 päeva jooksul Ostja kaebusele vastata, teavitab ta kirjalikult sellest Ostjat, põhjendab viivitust ja määrab uue mõistliku tähtaja vastamiseks. Kui Müüja jätab Ostja pretensiooni rahuldamata või osaliselt rahuldamata, peab ta seda Ostjale kirjalikult põhjendama.

Garantii

1. Müüja annab müüdavatele Toodetele kahe aastase garantii. Müüja vastutab Toote puuduste ja nõuetele mittevastavuse eest, mis ilmnevad kahe aasta jooksul Toote Ostjale üleandmisest.
2. Toote puuduste või nõuetele mittevastavuse korral on Ostjal õigus nõuda Toote asendamist nõuetele vastava ja puudusteta Tootega.
3. Müüja ei vastuta Toodetel lasuvate puuduste eest, mis on tekkinud:
1) Ostjast tulenevatel põhjustel;
2) Toote mittesihipärase kasutamise tõttu
4. Juhul kui selgub, et Toote puudused tulevad käesoleva alapealkirja ( Garantii ) punktis 3. kirjeldatud põhjustel, ei vahetata toodet välja, ei tagastata toote maksumust ega korvata transpordikulusid.


Muud sätted

1. Lepingu alusel ühe Poole poolt teisele Poolele edastatavad teated, avaldused ja kaebused esitatakse kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis (so e-posti või posti teel), kui Lepingust ei tulene teisiti. Informatsioonilise sisuga teateid ja avaldused, mille teisele Poolele edastamisel ei ole õiguslikke tagajärgi, võib esitada ka suuliselt (sh telefoni teel).
2. Müüjal on õigus Kasutamisstingimusi igal ajal muuta, kusjuures vastavad muudatused jõustuvad Müüja poolt muudetud Kasutamistingimuste veebilehel avaldamisega. Kui Kasutamistingimused muutuvad pärast Ostja poolt Tellimuse kinnitamist, kuid enne Ostja poolt Toodete eest tasumist, kehtivad Ostja suhtes siiski need Kasutamistingimused, mis olid avaldatud Müüja veebilehel Ostja poolt Tellimuse kinnitamise ajal.
3. Kõik Lepingu täitmisest tulenevad vaidlused ja lahkarvamused püütakse lahendada Pooltevaheliste läbirääkimiste teel. Kui kokkulepet ei saavutata, on Ostjal õigus pöörduda kohtuvälise kaebusi ja vaidlusi lahendava organi poole, milleks on tarbijakaitseameti juures tegutsev tarbija kaebuste komisjon. Tarbija kaebuste komisjoni pädevuses on lahendada tarbija ja ettevõtja vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi, mida pooled ei ole suutnud lahendada kokkuleppe teel ja kui vaidlusaluse kauba või teenuse väärtus on 20 või enam eurot. Kaebuste läbivaatamine tarbija kaebuste komisjonis on Pooltele tasuta.

 

Bont.ee | kert@bont.ee | 56801000
WebShark ))